Over de AIVD zijn we altijd zo transparant mogelijk

Play

Het aantal telefoontaps dat de geheime dienst in ons land elk jaar zet, blijft geheim. Die uitspraak deed de rechter vandaag.
Minister Plasterk heeft de rechtszaak gewonnen. Maar hij heeft hem ook verloren.

Spitsuur Radiocartoon podcast bij iTunes of via RSS
23 oktober 2014 16:59
23 oktober 2014 14:44

‘Die klimaattop kan ook nog mislukken’ – Maar wat betekent dat eigenlijk?

“Anders belandt het op de composthoop, nu doen we er tenminste nog iets nuttigs mee”, hoorde ik een dwaze Vlaming vanmorgen zeggen bij Radio 1 (vanaf 13:35). Hij maakte van afgedankte groenten duurzame energie in de vorm van biogas. Het is natuurlijk andersom. Als je grondstoffen echt niet meer kunt hergebruiken, kun je ze altijd nog verbranden.
De kritiek van de Vlaming dat er in Nederland nog nauwelijks duurzame energieprojecten ontwikkeld worden, “behalve een paar windmolens”, is wel terecht.

Vandaag zijn in Brussel de Europese ministers bijeen om te bepalen waar we met ons energie- en klimaatbeleid heen willen met zijn allen. Dat ‘met zijn allen’ is een belangrijk deel van de zin, overigen – daarover zo meer.

Op tafel ligt een voorstel van de Europese Commissie, dat zich laat samenvatten met drie percentages: 40/27/30. Volgens dat plan stoot heel Europa in 2030 40% minder CO2 uit dan in 1990, wekken we 27% van onze energie op met duurzame bronnen, en besparen we 30% energie.

De landen zijn verdeeld over alles. Moet het een Europees doel worden, of een doel per land. Worden het beloften of dwingende afspraken. Moeten alle landen evenveel bijdragen, of vooral de rijkste landen, of vooral de meest vervuilende landen. En moeten die vervuilende landen daar dan geld voor krijgen van de rijke landen.

Het is een onontwarbare politieke kluwe. Nederland, bijvoorbeeld, zet in op ‘bindende afspraken’ voor ‘minstens 40%’ voor ‘de EU als geheel’. Voor de andere twee percentages moeten wel streefcijfers worden afgesproken. En we willen ons nergens op vastleggen.

Maar Nederland is slechts een klein stukje van de unie. Polen voert een groep landen aan die geen 40% willen en geen bindende afspraken, maar wel een compensatie voor te leveren inspanningen. In het vooruitblik-item bij Radio 1 kozen ze voor een subtielere tegenstelling, want Nederland lijkt best een beetje op België.

Ondertussen spelen er vele andere belangen door deze onderhandelingen heen.

De top van vandaag wordt naast Europees beleid, ook onze inzet voor de VN-klimaattop van volgend jaar. Die top is in Parijs, dus een van de EU-landen heeft een meer dan gemiddeld belang die top te laten slagen.

De laatste maanden is onze afhankelijkheid van Russisch gas steeds ongemakkelijker gaan voelen. Werken aan energiezekerheid, heet dat in het diplomatieke jargon. Olie halen we uit een andere brandhaard. De oorlogen die we daar ‘moeten’ voeren, maken dat die energiezekerheid in elk geval een duur betaald is.

Ook speelt hier de strijd tussen ‘meer en minder Europa’. Een afspraak voor heel Europa is ironisch genoeg ‘minder Europa’. Want als er bindende afspraken per land komen, waarbij ‘Brussel’ die landen ook een boete kan opleggen, neemt de macht van de unie toe.

Dat grotere belang van de landen binnen de EU-landen, leidt er onder andere toe dat Polen zijn plek opeist. Daar willen ze niet dat Duitsland de situatie naar zijn hand kan zetten. De Polen zijn bijvoorbeeld bang voor de technologische voorsprong die de Duitsers hebben met duurzame energie. Polen draait juist grotendeels op steen- en bruinkool.

Voor Poolse politici valt er dan ook geen stem te winnen (vanaf 00:25), als zij inzetten op duurzame energie of een ambitieus klimaatbeleid. Bij ons evenmin, overigens. Dus ook overwegingen op dat niveau spelen vandaag mee aan de onderhandelingstafel.

De top kan nog mislukken, zeiden Angela Merkel en Mark Rutte vorige week allebei. Maar wat die zin betekent, is erg afhankelijk van wat ze proberen te bereiken.

UPDATE
De strijd tussen meer en minder Europa verschuift nog iets meer naar het centrum van het strijdtoneel.

Member states claim veto over climate and energy laws

Unanimity will hand any member state an effective veto over new EU climate and energy law. It could also rob the European Parliament of any significant influence over legislation.

23 oktober 2014 11:15

Waar rook is, is crisiscommunicatie

Play

De brand bij Kampen: Waar rook is, is crisiscommunicatie.

Spitsuur Radiocartoon podcast bij iTunes of via RSS
22 oktober 2014 17:10

De stilte voor, tijdens en na de storm

Play

De stilte voor, tijdens en na de storm.

Spitsuur Radiocartoon podcast bij iTunes of via RSS
21 oktober 2014 17:16
Tags:

Geen MH17-hoorzitting nodig

Play

Er komt voorlopig dus geen hoorzitting over de MH17. Over wat de regering wel of niet weet. Over satellietbeelden die onze overheid zonder twijfel heeft. De regeringspartijen hebben daar geen behoefte aan. Gelijk hebben ze.

Spitsuur Radiocartoon podcast bij iTunes of via RSS

Wiet

Play

Minister Opstelten ziet nog geen aanleiding om zijn softdrugsbeleid te veranderen. Dat zegt hij nadat een rechter wiet-kwekers weigert te straffen. Ondertussen draai ik al de hele dag oude nummers van Doe Maar. (Ja, ook dat éne).

Spitsuur Radiocartoon podcast bij iTunes of via RSS
16 oktober 2014 17:20

Nu heeft nog niemand heeft het erover, maar over een tijdje gaan we onderhandelen met IS

Play

Talking to Terrorists | Moral Maze, BBC Radio 4 (43min)

De vraag is: moet je onderhandelen met terroristen. Maar eigenlijk is dat niet de vraag, want dat doen we tot nu toe altijd. Niet meteen, pas na een tijdje. De vraag is daarom: is IS zoveel barbaarser dan alle andere terreurgroepen en -organisaties? Moet je er toch mee praten, of hebben we maar één optie: ze allemaal dood maken?

Former US vice president Dick Cheney famously said “we don’t negotiate with evil – we defeat it.” Unfortunately history is not on his side. It seems that almost every time a new terrorist group comes along and we declare we will never negotiate with them, we end up doing just that. The IRA, the PLO, Taliban, Hamas to name a few – we have eventually talked to them all. So why not talk to ISIS?

Policymakers understandably respond with righteous anger and determination after a horrible event. Negotiations can give legitimacy to terrorists and their methods and set a dangerous precedent. Yet terrorists are rarely, if ever, defeated by military means alone. ISIS may seem to be well beyond the pale at the moment, but will that always be the case? And how do we make that judgement?

De motie van Liesbeth van Tongeren is wellus, nietus, wellus, nietus regeringsbeleid

Play

De Tweede Kamer debatteerde vanmiddag met premier Rutte over zijn inzet bij een Europese top. De Kamer heeft een motie aangenomen, die de regering niet uitvoert. In plaats daarvan zeggen ze .. dat het al regeringsbeleid is. Ik snapte er niets meer van.

Spitsuur Radiocartoon podcast bij iTunes of via RSS
15 oktober 2014 17:25

Ook als je zelf niet zoveel met schaamluis hebt, is dit toch een interessant programma

Play

The Museum of Curiosity | Comedy of the Week podcast, BBC Radio 4 (29min)

John Lloyd & Phill Jupitus are joined by space-obsessed comedian Helen Keen; entrepreneur & Wikipedia founder Jimmy Wales; and museum curator & Ig Nobel laureate Kees Moeliker….

Aan het begin van de uitzending heeft Kees Moeliker nog geen Engelstalige Wikipedia-pagina. Een half uur later is dat anders. Het is de magie van de radio. (En van deelname aan een panel-discussie met de oprichter van Wikipedia).

Celebrity (UK)

On 6 October 2014, he made a guest appearance on BBC Radio 4 comedy The Museum of Curiosity and donated a single pubic louse to the museum.[8] During the programme the presenter John Lloyd observed that Kees Moeliker did not have an English language Wikipedia page but only a Dutch language one. Lloyd went on to state: “We’re going to make one about you for the English Wikipedia”. Jimmy Wales, the co-founder of Wikipedia, who was also a guest on the programme, replied that that was unnecessary because Wikipedians listen to the show and he predicted that an English language page for Kees Moeliker would be created before the airing of the programme had finished. Approximately 8 minutes later, and 7 minutes before the programme finished being aired, the first version of this page had been submitted.[8]

Uit: https://en.wikipedia.org/wiki/Kees_Moeliker

15 oktober 2014 12:42
Categoriën: