Categorie: Groen

Zo ziet ‘rendementsdenken’ eruit in het dagelijks leven

rendementsdenken

De Universiteit Utrecht stuurde me vandaag een persbericht. Voor iedereen die zich afvraagt waar die studenten het over hebben. Neem uw bullshit-bingokaart ter hand en strepen maar.

Universiteit Utrecht versterkt duurzame ambitie van het Utrecht Sustainability Institute

Het begint met een rare kop boven het persbericht. Ik heb eigenlijk geen interesse in de interne doelstellingen van een onderdeel van een universiteit. Als je verder leest, blijkt dat het daar ook niet om gaat. Het gaat om geld. En om geld verdienen.

De Universiteit Utrecht wordt kernpartner en medefinancier van het Utrecht Sustainability Institute (USI). Daarmee zet zij in op consolidatie van USI als kennis- en innovatiemakelaar op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling en als ambassadeur van de duurzame resultaten en expertise in de regio Utrecht.

De universiteit gaat heel praktische projecten uitvoeren. Helpen realiseren, zeggen ze zelf. Daarvoor gaan ze geen onderzoek doen, maar kennis van derden verzamelen.

Het Utrecht Sustainability Institute bundelt de sterke regionale expertise in duurzame stedelijke ontwikkeling en helpt om duurzaamheidsopgaven in de regio te realiseren. USI legt zich met name toe op het opzetten van onderzoeks- en innovatieprojecten gericht op het duurzaam omgaan met de strategische voorraden energie, water en grondstoffen in de stad.

En voor wie denkt dat innovatie iets met wetenschap te maken heeft, dit is wat vandale.nl erover zegt:

in·no·va·tie (de; v; meervoud: innovaties)
1 invoering van een nieuwigheid

Terug naar dat gruwelijke persbericht.

Met als resultaat:
– bijdragen aan de realisatie van duurzaamheidsambities van overheden, bedrijven en instellingen in de regio;

De universiteit gaat dus eerst en vooral zijn diensten verkopen. En economische groei aanjagen.

- een regionale thuismarkt voor innovatieve kennisontwikkeling met een krachtige nationale en internationale groeipotentie;

En geld verdienen met onderzoek dat ooit al eens gedaan is.

- bijdragen aan de valorisatiedoelstelling van de Universiteit Utrecht en andere kennisinstellingen.

Om dat te regelen, wordt de huidige hoogleraar (met politieke achtergrond) vervangen door een directeur met een achtergrond in de industrie. En in de Europese diplomatie, maar zoals bekend hebben Nederlandse diplomaten sinds een aantal jaren expliciet de opdracht Nederland te verkopen.

Nu USI in een nieuwe ontwikkelingsfase is gekomen heeft prof. dr. Jacqueline Cramer de functie van USI directeur aan dr. ir. Carolien van Hemel overgedragen. Met het USI-team en partners zal Carolien van Hemel de komende jaren USI verder uitbouwen, en haar expertise in duurzame innovatie, opgebouwd aan de TU Delft, in de Nederlandse industrie, de Europese diplomatie en sinds 2011 bij USI, blijven omzetten in nieuwe innovatiekansen voor de regio Utrecht.

Misschien wordt het tijd dat ook Utrechtse studenten in beweging komen. Hoe heet het Maagdenhuis in die stad?

Vraag op de Canadese radio: moeten we wolven in de Oostvaardersplassen introduceren?

Play

Rewilding | Ideas, CBC Radio One

Ik beken het meteen: met die titel doe ik het programma van Anik See tekort. Een andere optie was: Hoe Kurt Cobain het landschap in Nederland bepaalde. Dat zou nog meer effectbejag geweest zijn. Toch komt ook dat aan de orde in haar programma.

Rewilding gaat over de veel grotere vraag wat natuur is. Wat wildernis is. Kun je natuur maken? Blijft het wildernis als je het onderhoudt, of zelfs aanlegt?

En al die grote vragen worden prettig praktisch gemaakt in het Hollandse landschap.

Voor een goed milieubeleid moet je bij de Islam zijn, hoor ik op de Canadese radio

Play

Islam and the Environment | Ideas, CBC Radio One (55m)

De Islam als ‘groene’ religie. Toegegeven, deze zag ik niet aankomen, maar Dr Seyyed Hussein Nasr heeft een interessant verhaal dat een luisterend oor verdient (en een open houding).

Daar waar het geloof gemarginaliseerd werd, ontstond de milieucrisis, zegt hij. Hebben de Christenen het gedaan, zoals Nasr zegt? Oordeel zelf.

The Qur’an addresses not only human beings, but also the cosmos. All creatures participate in Islam. It is much easier to be able to develop an environmental philosophy which will not be incongruent or artificial as if you would add an artificial tail to a donkey. It is part and parcel of the Islamic world view.”

(Overigens, dit is een prachtig voorbeeld van het Canadese ‘niet laten intimideren’. Zou ons dat ook gelukt zijn? Zouden wij een pro-Russische Oekraïner zijn ingeplande enthousiaste verhaal hebben laten houden op de dag van de MH17-crash, bijvoorbeeld?)

‘Die klimaattop kan ook nog mislukken’ – Maar wat betekent dat eigenlijk?

“Anders belandt het op de composthoop, nu doen we er tenminste nog iets nuttigs mee”, hoorde ik een dwaze Vlaming vanmorgen zeggen bij Radio 1 (vanaf 13:35). Hij maakte van afgedankte groenten duurzame energie in de vorm van biogas. Het is natuurlijk andersom. Als je grondstoffen echt niet meer kunt hergebruiken, kun je ze altijd nog verbranden.
De kritiek van de Vlaming dat er in Nederland nog nauwelijks duurzame energieprojecten ontwikkeld worden, “behalve een paar windmolens”, is wel terecht.

Vandaag zijn in Brussel de Europese ministers bijeen om te bepalen waar we met ons energie- en klimaatbeleid heen willen met zijn allen. Dat ‘met zijn allen’ is een belangrijk deel van de zin, overigen – daarover zo meer.

Op tafel ligt een voorstel van de Europese Commissie, dat zich laat samenvatten met drie percentages: 40/27/30. Volgens dat plan stoot heel Europa in 2030 40% minder CO2 uit dan in 1990, wekken we 27% van onze energie op met duurzame bronnen, en besparen we 30% energie.

De landen zijn verdeeld over alles. Moet het een Europees doel worden, of een doel per land. Worden het beloften of dwingende afspraken. Moeten alle landen evenveel bijdragen, of vooral de rijkste landen, of vooral de meest vervuilende landen. En moeten die vervuilende landen daar dan geld voor krijgen van de rijke landen.

Het is een onontwarbare politieke kluwe. Nederland, bijvoorbeeld, zet in op ‘bindende afspraken’ voor ‘minstens 40%’ voor ‘de EU als geheel’. Voor de andere twee percentages moeten wel streefcijfers worden afgesproken. En we willen ons nergens op vastleggen.

Maar Nederland is slechts een klein stukje van de unie. Polen voert een groep landen aan die geen 40% willen en geen bindende afspraken, maar wel een compensatie voor te leveren inspanningen. In het vooruitblik-item bij Radio 1 kozen ze voor een subtielere tegenstelling, want Nederland lijkt best een beetje op België.

Ondertussen spelen er vele andere belangen door deze onderhandelingen heen.

De top van vandaag wordt naast Europees beleid, ook onze inzet voor de VN-klimaattop van volgend jaar. Die top is in Parijs, dus een van de EU-landen heeft een meer dan gemiddeld belang die top te laten slagen.

De laatste maanden is onze afhankelijkheid van Russisch gas steeds ongemakkelijker gaan voelen. Werken aan energiezekerheid, heet dat in het diplomatieke jargon. Olie halen we uit een andere brandhaard. De oorlogen die we daar ‘moeten’ voeren, maken dat die energiezekerheid in elk geval een duur betaald is.

Ook speelt hier de strijd tussen ‘meer en minder Europa’. Een afspraak voor heel Europa is ironisch genoeg ‘minder Europa’. Want als er bindende afspraken per land komen, waarbij ‘Brussel’ die landen ook een boete kan opleggen, neemt de macht van de unie toe.

Dat grotere belang van de landen binnen de EU-landen, leidt er onder andere toe dat Polen zijn plek opeist. Daar willen ze niet dat Duitsland de situatie naar zijn hand kan zetten. De Polen zijn bijvoorbeeld bang voor de technologische voorsprong die de Duitsers hebben met duurzame energie. Polen draait juist grotendeels op steen- en bruinkool.

Voor Poolse politici valt er dan ook geen stem te winnen (vanaf 00:25), als zij inzetten op duurzame energie of een ambitieus klimaatbeleid. Bij ons evenmin, overigens. Dus ook overwegingen op dat niveau spelen vandaag mee aan de onderhandelingstafel.

De top kan nog mislukken, zeiden Angela Merkel en Mark Rutte vorige week allebei. Maar wat die zin betekent, is erg afhankelijk van wat ze proberen te bereiken.

UPDATE
De strijd tussen meer en minder Europa verschuift nog iets meer naar het centrum van het strijdtoneel.

Member states claim veto over climate and energy laws

Unanimity will hand any member state an effective veto over new EU climate and energy law. It could also rob the European Parliament of any significant influence over legislation.

23 oktober 2014 11:15

Wat als Amerikaanse Republikeinen en topmannen uit de financiële sector, radicalere taal uitslaan dan Greenpeace?

Crashing Climate News | Radio Ecoshock
De eerste titel die ik tikte was: Was Hank Paulson niet zo’n Grote Graaier? Hij blijkt bang te zijn dat zijn vermogen verdampt door klimaatopwarming. Een beetje te cynisch, misschien. Maar zoals Alex Smith van Radio Ecoshock zegt:

Plutocrats admit U.S. economy is “Risky Business” during climate change. … [The report is] published by top business leaders and finance experts, including Republicans. When the 1% who own most of the wealth in the world realize their own money and real estate are threatened by global warming, you know we are in trouble.

10 juli 2014 20:14

Jurassic Park zonder dinosaurussen

Play

Undoing Forever | Ideas, CBC

In labs around the world, scientists — using the latest biotechnology — are trying to bring extinct animals back to life. Britt Wray delves into the science, the ethics, and the implications of de-extinction for all animals, including us humans.

20 juni 2014 13:36

Wat gebeurt er met de bacteriën als je naar schaliegas boort?

Play

Micro-Secrets and Macro-Secrets | Radio Ecoshock

Wat gebeurt er met de bacteriën als je naar schaliegas boort? Presentator Alex Smith van Radio Ecoshock heeft het talent om zeer urgent te klinken, zonder de wetenschap al teveel geweld aan te doen. “I don’t want to go over the top with this, but I talked with Dr Peter Ward, paleoclimatologist out in Washington State. And his theory was that these sulfur producing bacteria actually started to flourish in a more acidic ocean in a previous global warming period, and were in fact responsible for wiping out 90 percent of the land species.”

Bacteriën die bijna alle leven van de aarde vagen, het is niet aan de orde. Dus die eerste woorden van Alex Smith, dat hij het allemaal niet wil overdrijven, zijn belangrijk. Dat doet niets af aan de rest.

Smith interviewt Yuri Gorby, een geomicrobioloog. Gorby onderzoekt de bactariën die diep in de aarde zitten. Gorby:

Now the shale formations that we are currently drilling into in West Virginia, Pennsylvania and Ohio are 350 million year-old formations. We may think that they are devoid of life but in fact they are teeming with life. There are some efforts now to characterize that life. But some of that life can actually do some pretty damaging things to overlying strata if they are brought up from those depths in large volumes.

One of them being the sulphate-reducing bacteria generating hydrogen sulphide, and tremendous amounts of hydrogen sulphide forever – from these deep formations that are now communicating with the overlying strata. Those are like putting little sulphur burners in our water supplies and generating, if and when those sulphides reach our water resources, will generate hydrogen sulphide, and the sulphuric acid as it starts to de-oxidize and be transformed by bacteria.

Zonder het gevaar te overdrijven, kennelijk weten we nog maar weinig over de bacteriën die we boven de grond halen en waar we honderden miljoenen jaren van afgeschermd zijn geweest. Het zal ongetwijfeld een evenwicht verstoren als we dat in grote hoeveelheden doen. Ik kan niet anders dan denken aan de ontknoping van War of the Worlds. De marsmannen met hun gruwelijke energiestralen zijn met geen wapen tegen te houden. Het zijn de bacteriën en virussen die ze uitschakelen.

Een goed verhaal over verpakking (=afval)

Play

Packaging in a Pickle | In Business, BBC Radio 4
Dit lijkt me bij uitstek een programma voor iedereen die in de communicatie-wereld werkt, als voorlichter, communicatieadviseur, als woordvoerder. Maar ook voor iedereen die verpakkingen maakt, of inkoopt. En voor mensen met een groen hart.

Het gaat over verpakkingen van alles wat we in de supermarkt kopen. Verpakking is afval, want eenmaal gebruikt dient het geen enkel doel meer. En afval is een probleem. Sommige sprekers in dit programma klinken geloofwaardig, bijvoorbeeld de man in de supermarkt en de mevrouw met een nieuwe dop voor een plastic fles. De meeste andere sprekers die in de verpakkingsindustrie werken lijken verpakking vooral te zien als een communicatieprobleem.

Peter Day laat zich niet afleiden door dat soort types. Hij gebruikt ze om te laten zien dat er naast de vele goede initiatieven, ook veel loze beloften zijn. Zijn programma over de verpakkingsindustrie schetst een evenwichtig beeld van de problemen, de oplossingen en de onmogenlijkheden. Want wanneer komt er nou eindelijk een verpakking die we op kunnen eten?

Er zit nog een bijzondere communicatie-kant aan dit programma. Milieugroepen wilden er niet aan meewerken, omdat het eigenlijk wel goed gaat met het verminderen van verpakkingen. Het is mijn vak niet, maar zou je dat succes niet moeten claimen?

Maar het gaat om de inhoud van het programma, en die is de moeite waard.

Vier uur prachtig groene radio

Yorkshire Dales

Even bij-luisteren, na een weekje op een plek zonder gsm-antennes.

James Lovelock | Start the Week, BBC Radio 4
Een gesprek met en over James Lovelock, de man achter de Gaia-theorie, die stelt dat de aarde een groot zelfregulerend systeem is. Een van de mogelijke uitkomsten van die theorie is het uitsterven van de mens. [MP3]

A Climate Beyond Imagination | Radio Ecoshock
Over ‘cli fi’ (climate fiction) en zaken die de fantasie voorbij gaan. [MP3]

Whatever Happened to Biofuels? | Discovery, BBC World Service en
Whatever Happened to Biofuels – Part Two | Discovery, BBC World Service
Een tijd lang werden ze gezien als dé oplossing voor fossiele brandstoffen: biobandstoffen. En toen sloeg de consensus om. Toch is de toekomst van biobrandstoffen nog niet voorbij. [MP3 #1] [MP3 #2]

Stranded assets | Big Ideas, ABC Radio National
Loont het nog om te investeren in fossiel? En als dat niet zo is, moet de overheid dat dan doen om zeker te zijn van elektriciteit? [MP3]

Slechte producten en groen Amsterdam | BNR Duurzaam, BNR
Oh, en vandaag was er natuurlijk ook weer gewoon een nieuwe aflevering van BNR Duurzaam. [MP3]

28 april 2014 22:43
Tags:

Marjan Minnesma (Urgenda) “heel trage soep” en Rene Leegte (VVD) “kijken naar de rest van de wereld” over uitvoering Energieakkoord

Twee reacties op de uitzending van BNR Duurzaam van gisteren over de uitvoering van het Energieakkoord.

Marjan Minnesma, Urgenda:

  • /
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Het hele Energieakkoord was sowieso al een beetje een gedrocht, omdat ze daar hebben onderhandeld met tientallen partijen en dat wordt gewoon een groot poldercircus. Daarkomt niet uit wat nodig is, maar wat je toevallig met elkaar kunt afspreken. Nou, dat is volstrekt niet voldoende.
Daarbovenop wordt er nu een uitvoeringsorganisatie overheen gezet, met allerlei clubjes die aan de slag gaan. Dat is een beetje polderig. Iedereen moet het ermee eens zijn. Er komen heel veel nieuwe organisaties, er komt een borgingscommissie. Clubje hier, clubje daar. Dat wordt natuurlijk een heel trage soep.

René Leegte, Tweede Kamerlid voor de VVD:

  • /
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

[Die vertraging door bureaucratie] herken ik op zich wel. Ik maak mij ook zorgen over de voortgang. Daar hebben we in de Tweede Kamer ook over gewisseld. Je hebt eigenlijk een paar grote werkpaarden in het Energieakkoord. En dan is het jammer dat juist daar ook de feiten over gaat, zoals dingen over biomassa, windmolens en dergelijke (sic). En dan vind ik ook dat het verstandig is om te kijken wat er in de rest van Europa ook gebeurt.

Dat akkoord moet rustig beginnen. En we moeten ook mensen de tijd geven om dat uit te werken. In 2016 gaan we dat evalueren en dan kijken we waar we staan. Dus ik vind het echt te vroeg als mensen zeggen dat het Energieakkoord nu al failliet is. En wat ik wel goed vind is om te kijken, he, wat gebeurt er nou in de rest van de wereld. En dan zie je toch een aantal dingen die anders zijn dan het Energieakkoord had gezegd. Ondanks alle gedoe in Rusland zie je dat de olieprijs 103 dollar per vat is vanochtend. Die is niet gestegen. Dat betekent dat er ongelooflijk veel olie in de wereld is die beschikbaar is, waardoor die prijs niet stijgt. Nou je ziet dat de kosten voor hernieuwbare energie continu aan het stijgen zijn. Dat is ook de reden dat een land als Duitsland de ambities naar beneden bijstelt. Spanje doet dat.

We moeten samenwerken in Europa. Dat is goed voor Nederland. Dat levert ook banen op in Nederland als we dat goed doen. En dat zou dan de focus moeten zijn van de VVD.