Wat is nu het echte nieuws over het schaliegas?

Het eerste bericht was dat Milieudefensie weigert een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Het ministerie van Economische Zaken zou dat ineens als voorwaarde stellen, om nog verder bij de besprekingen te mogen zijn, terwijl eerder nog de afspraak was dat de besprekingen over schaliegasonderzoek ‘in principe openbaar’ zouden zijn. Zegt Milieudefensie.

Daarmee leek het nieuws te zijn dat niet Milieudefensie iets weigert, maar dat EZ halverwege de wedstrijd de regels verandert. Geert Ritsema van MD zegt daarover: “Minister Kamp van Economische Zaken verandert de regels van het spel tijdens de wedstrijd. Hij wil het debat in achterkamertjes gaan voeren. Daar lenen wij ons niet voor.”

Die geheimhoudingsverklaring is nodig, omdat het rapport over schaliegas kennelijk niet op 1 juli openbaar gemaakt wordt, zoals iedereen dacht, maar pas in september.

Het lijkt me dat daar het echte nieuws zit. Er is een reden dat minister Kamp besloten heeft dat het rapport nog even geheim moet blijven. De vraag is dus wat die reden is.

Ik kan er een paar verzinnen:

  • Door het uitstel komt het rapport niet voor, naar na het Energieakkoord in de SER (of in elk geval na de deadline daarvoor).
  • Door de vertraging is minder tijd voor publiek debat. Met de kloof tussen VVD en PvdA zou dat best handig kunnen uitpakken.
  • Door publicatie na verwerking van op- en aanmerkingen van het ministerie, kunnen scherpe randjes van het rapport misschien nog worden weg gevijld.

Ze kunnen alle drie waar zijn. En misschien klopt er niet een.

update
Oh, wacht. En het kan natuurlijk ook nog zijn dat het uiteenspatten van deze onderhandelingen eigenlijk gaat over die andere onderhandeling. Misschien wil MD laten zien dat ze weg kunnen lopen bij het SER Energieakkoord?

“Geen haarscheurtjes in reactorvat Borssele”. We kunnen weer 40% opgelucht adem halen, @Groenliesbeth

In het reactorvat van kerncentrale Borssele zitten geen haarscheurtjes. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) meldde donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat het reactorvat geen gebreken vertoont.

Schrijft de Volkskrant.

En let op de datum in deze reactie van Greenpeace:

Greenpeace: Reactorvat kerncentrale Borssele vrij van scheurtjes

Amsterdam, 15 mei 2013 – EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borssele, heeft vandaag laten weten dat het onderzoek naar haarscheurtjes in het reactorvat is afgerond. De onderzoeksresultaten zijn nog onbekend, maar Greenpeace kan de conclusie al trekken dat er geen afwijkingen zijn gevonden. ‘Wie niet echt zoekt, zal ook nooit scheurtjes vinden’, aldus Jorien de Lege, campagneleider kernenergie van Greenpeace.

Op 11 april kondigde EPZ aan dat het reactorvat van Borssele tijdens de onderhoudsstop zou worden gecontroleerd op scheurtjes. Dit naar aanleiding van de vondst van duizenden scheurtjes in twee kernreactoren in België. ‘De suggestie werd gewekt dat EPZ in een grondig onderzoek het gehele vat zou controleren, net als in België. Uit een brief van minister Kamp blijkt dat slechts een paar onderdelen zijn doorgelicht’, zegt De Lege. ‘EPZ heeft een test gedaan op delen waarvan al bekend is dat er geen scheurtjes in zitten. Dit is pure misleiding.’